fbpx

Condicions generals de la venda d'entrades

El lloc web www.figueresesmou.cat és titularitat de la cooperativa AGITART S.C.C.L , amb NIF F55368706; domiciliat al carrer Ronda Rector Aroles 4 de Figueres (Girona) 17600 Espanya; email: info@figueresesmou.cat, d’ara endavant ‘L’ORGANITZADOR’.

Les presents Condicions Generals regulen la compravenda d’entrades del festival Figueres es MOU.

En aquest document ens referirem a l'”USUARI”, que és la persona física que s’informa i/o compra les entrades oferides al web www.figueresesmou.cat.

L’USUARI ha de llegir i acceptar aquestes Condicions Generals abans de procedir a la seva compra. Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella “He llegit i accepto les Condicions Generals” que apareixerà durant el procés de compra. En fer-ho l’usuari confirma que és major d’edat i que té la capacitat legal per adquirir les entrades oferides per L’ORGANITZADOR.

La compra realitzada a través d’internet per l’USUARI i que hagi estat rebuda per L’ORGANITZADOR té caràcter contractual vinculant.

L’idioma utilitzat per formalitzar les operacions de compravenda serà el català.


OBLIGACIONS DE L’USUARI:
L’USUARI s’obliga amb caràcter general a utilitzar www.figueresesmou.cat , i si escau, a adquirir els productes oferits per L’ORGANITZADOR de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions Generals.

L’USUARI ha d’emplenar correctament i completament les dades que se li requereixen i es compromet a no introduir dades de tercers. La recepció de l’ordre de compra serà confirmada per L’ORGANITZADOR, per correu electrònic o per altres mitjans sense demora, i des d’aquest moment quedarà perfeccionada la compravenda i obligades ambdues parts al compliment de l’acordat.

La possessió i compra de les entrades no dona dret a la persona propietària (o a tercers) a utilitzar-les amb finalitats publicitàries, concursos, sortejos, regals, etc. L’incompliment d’aquest punt obligarà l’anunciant i/o usuaris no autoritzats a fer front als danys i perjudicis que es puguin ocasionar, i faculta l’organització a anul·lar les entrades utilitzades amb aquestes finalitats.

Els menors de 16 anys han de dur la corresponent autorització signada i anar acompanyats d’un adult per accedir als espectacles.

 

FORMALITZACIÓ DE COMPRAVENDES:
L’ORGANITZADOR declina qualsevol responsabilitat si l’entrada no ha estat adquirida en els punts de venda oficials: el web www.figueresesmou.cat  

La persona titular de la targeta bancària és la responsable de la transacció.

Una vegada adquirida l’entrada no pot ser canviada, ni l’import tornat, excepte per cancel·lació de la sessió.

En cas de cancel·lació, el COMPRADOR podrà sol·licitar el reemborsament en el termini de quinze dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l’ORGANITZADOR i presentant, en tot cas, justificant de compra. En qualsevol cas de devolució, l’ORGANITZADOR únicament reemborsarà l’import de l’entrada no sent responsable de qualsevol altra despesa tals com, a manera d’exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes, etc.

La impossibilitat del COMPRADOR d’assistir a l’espectacle per causes alienes a l’ORGANITZADOR i/o l’error en realitzar l’adquisició no seran motius vàlids per sol·licitar la devolució de l’import del preu de les entrades.

L’ORGANITZADOR es reserva el dret a modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, la programació, les dates, els horaris,  com també a anul·lar la sessió programada.

 

CONDICIONS D’ACCÉS I ESTADA EN LES INSTAL·LACIONS DELS ESPECTACLES:
L’USUARI d’aquesta entrada es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte.

L’ORGANITZADOR no es fa responsable de les pèrdues, els robatoris, els deterioraments, els danys o els perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al seu recinte.

L’ORGANITZADOR es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’espectacle. Es prohibeix  fer fotografies, amb flaix i sense, filmar o registrar vídeo. El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges presses dins dels recintes per diferents mitjans per la seva posterior difusió informativa o promocional, i autoritza aquest ús.

 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I POLÍTICA DE PRIVADESA
De conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal i normativa de desenvolupament , les dades personals  dels USUARIS s’incorporaran d’un fitxer automatitzat del qual  AGITART S.C:C.L domiciliat al carrer Ronda Rector Aroles 4 de Figueres (Girona) 17600 Espanya, és responsable.

La incorporació de tals dades al fitxer en qüestió s’efectuarà per poder dur a terme la gestió i seguiment de compravenda i finalitat comercial i promoció d’altres espectacles de l’ORGANITZADOR.

L”USUARI té el dret  d’accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-te al tractament de les teves dades mitjançant comunicació escrita a l’adreça postal carrer Ronda Rector Aroles 4 de Figueres (Girona) 17600 Espanya, o bé a la següent adreça electrònica info@figueresesmou.cat. 


SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT:
Per a qualsevol incidència o reclamació l’USUARI pot enviar un correu electrònic a info@figueresesmou.cat.

 

NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES:
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions Generals.

NOTIFICACIONS:
Qualsevol notificació o requeriment que s’hagin de fer les parts en relació amb les compravendes de productes o a aquestes Condicions Generals, s’haurà de fer per escrit i s’entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part hagi indicat a l’altra.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:
Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi en l’aplicació o interpretació de les presents condicions, així com en els contractes existents entre les parts, es resoldrà en els tribunals de la ciutat de Figueres, Espanya, que tindrà competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció, amb excepció del que disposa la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, en cas que aquesta Llei sigui aplicable.

 

INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS:
Resolució de litigis en línia de conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: http: //ec.europa. eu/consumers/ODR/

L’ORGANITZADOR es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals.

OSA + MUJIKA

Expectations will not kill you

Plaça Josep Pla
Diumenge 4 d’Octubre a les 18:30h.

País/Regió: Espanya/País Basc
Duració: 15 minuts

Sinopsis:
Expectations will not kill you parteix del sentiment de fracàs que patim quan els nostres objectius no s’assoleixen, de la inestabilitat emocional que crea aquesta sensació de derrota. El punt de partida és l’instant que tant hem somiat, el moment de trobar aquella persona que tant havíem desitjat…. Quantes tardes hem passat imaginant què ens oferiria la nit? I qui no ha tornat ensopit cap a casa perquè els somnis no s’han acomplert? Malgrat això, Expectations will not kill you no és una peça derrotista. Ens parla de les esperances i els impulsos que ens fan reviscolar. Al cap i a la fi, vivim entre les expectatives frustrades i les noves il·lusions.

Potser la nit no va acabar d’anar tal i com havíem projectat, potser va ser diferent del que havíem previst, però va ser igualment meravellosa.

Crédits de l’Espectacle:
Direcció: Osa + Mujika
Coreografia: Jaiotz Osa
Intèrprets: Raymond Naval, Jaiotz Osa
Vestuari: Xabier Mujika
Vídeo i Foto: Etanowski

Sobre la Companyia:
Osa + Mujika neix el 2017 de la trobada artística entre Jaiotz Osa i Xabier Mujika. Jaiotz Osa és ballarí i coreògraf. Xabier Mujika és dissenyador de vestuari i d’espais escènics. La unió Osa + Mujika sorgeix de la necessitat de donar resposta a les seves inquietuds en dansa i arts visuals.

La seva primera peça (Suddenly) va ser seleccionada per la Red Acieloabierto 2017 i presentada en festivals nacionals i internacionals. Posteriorment van estrenar Suddenly III (2018), seleccionada pel circuit Danza a Escena 2019, i Kenophobia (2019).

Actualment estan de gira amb Expectations will not kill you, una peça concebuda per a espais no convencionals.

https://www.facebook.com/Osa-Mujika-1938794129714287
https://www.instagram.com/osa_mujika/

CONTINGUTS

Roger Fernández Cifuentes

Nascut a Figueres l’any 1990, Roger és graduat de l’Institut del Teatre (Barcelona) i exmembre de VERVE (Companyia de Postgrau de la Northern School of Contemporary Dance, Leeds). Ha treballat amb una varietat de coreògrafs internacionals, entre ells Ben Wright, Frauke Requardt, Angus Balbernie, James Wilton, Matthew Robinson i Jessica Kennedy. Com a coreògraf, ha estat guardonat amb diversos premis coreogràfics. Des de la seva formació, ha estat creant peces per la AGITART incloent ‘Life’, ‘ADaliN ’, ‘Pandora ’i ‘Sand’, que han realitzat gires a escala nacional i internacional a Espanya, Bèlgica i el Regne Unit. L’any 2015, va ser seleccionat per participar en un programa de coreògrafs emergents, Exit Visa, a The Place, Londres.  

Des del 2013 està al capdavant d’AGITART com a responsable de continguts del Festival Figueres es MOU i de la resta de projectes de la cooperativa.  

L’any 2021 començar a treballar a l’àrea de continguts  i educatius del Mercat de les Flors de Barcelona. 

COORDINACIÓ I PRODUCCIÓ

Georgina Aviés Sarrias

Nascuda a Barcelona l’any 1994, Georgina es gradua a l’Institut del Teatre en l’especialitat de Dansa Contemporània l’any 2012 i posteriorment és membre del Ballet Junior de Genève sota la direcció artística de Sean Wood i Patrice Delay fins a l’any 2014. L’any 2019/20 cursa el Postgrau en Gestió i Producció d’Espectacles i Festivals de la Universitat de Barcelona IL3. 

Georgina ha treballat amb coreògrafs internacionals com, Barak Marshall, Andonis Foniadakis, Yann Marussich, Marina Mascarell i Ioannis Mandafounis, entre d’altres. Des de l’any 2018 forma part de la companyia Silver Drops Dansa, amb qui col·labora com a ballarina en els seus espectacles TERRA(2021) i Silver Drops (2018). L’any 2020 inicia col·laboració amb la companyia de Projecte Ingenu, dirigida per Marc Chornet com a ballarina en el seu espectacle “La Ruta de la Palta” coproduïda pel Grec Festival i estrenada dins del marc de Grec a Grec. L’any 2021 realitza tasques d’assistència de direcció i assessoria de moviment amb l’espectacle “Bodas de Sangre” estrenada a la Mostra d’Igualada 2021. El Setembre de 2022 estrena la nova producció multidisciplinar de la companyia “El dia que va morir l’últim panda” a Fira Tàrrega.  

Georgina forma part d’AGITART des de l’any 2014, entitat dinamitzadora de la dansa amb  seu a Figueres. Lidera tallers de dansa i moviment a escoles de primària de màxima complexitat i a centres educatius de secundària de la comarca de l’Alt Empordà. 

En l’àmbit de la gestió cultural, és responsable de la coordinació i la producció dels projectes d’AGITART, produint el festival de dansa i moviment al carrer, Figueres es MOU, el projecte educatiu COSMOU i el projecte de reflexió al voltant la dansa Parlem de Dansa – Cafè Müller. 

Director Workshops Professionals i Assessorament Artístic

Gianluca Vicentini

Originari d’Itàlia, en Gianluca és el Director dels Workshops i Assessor Artístic d’AGITART.

En Gianluca ha treballat a la Northern School of Contemporary Dance a Leeds com a Director Artístic de VERVE i ha estat el Cap de Desenvolupament Professional.

Sota la seva direcció, la companyia ha treballat amb coreògrafs internacionals com ara Lea Anderson, Anton Lachky, Akram Khan, Kerry Nicholls, Ben Wright, Theo Clinkard, Luca Silvestrini i Efrosini Protopapa, fent extensa gira per Europa.

Al mateix temps que dirigia el Riley Theatre, en Gianluca va establir “Connections”, un pla de desenvolupament artístic professional i d’alt rendiment d’un any de durada. Aquest va incloure “Northern Connections”, programa específicament dissenyat per artistes emergents amb seu al nord d’Anglaterra. També ha estat involucrat en una col·laboració amb l’Institut Henry Moore i Tino Sehgal per a la recreació de “Kiss”.

Abans de traslladar-se a Leeds, en Gianluca va ser l’Assitent de Direcció Artística de Iceland Dance Company i va col·laborar com a Director d’Assaig per Carte Blanche. També va ser Director Artístic de Spiral Dansflokkur, una companyia de joves ballarins amb seu a Islàndia.

En Gianluca aporta la Direcció Artística a artistes independents, programant i treballant a nivell internacional a través de la indústria de la dansa, així com també dirigint i donant-los suport.